دفتر خاطرات قاصدک

"میخوام مث قاصدک رها باشم بدون هیچ دلبستگی و تعهدی"

شهریور 92
1 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
9 پست
اسفند 88
15 پست
بهمن 88
15 پست
قاصدک
1 پست
بازگشت
1 پست
پیر_شدن
1 پست